Kategorier
Böcker

Nästa bok

Min nästa bok ”Iskungen” är en äventyrlig spänningsroman som kommer att ges ut på Visto förlag. Sättning och formgivning är nyligen avslutad och boken kommer snart att gå i tryck.

Koll av sättning och val kring formgivningen av omslaget….