Besök

Jag kommer gärna och berättar om mitt skrivande. Då kommer jag att berätta om mig själv, om några av de böcker jag skrivit och om hur de kom till, hela vägen från själva idén till den färdiga boken. Jag ser det som att jag med mitt skrivande bara är i början på en resa, men den är igång, och jag tror att de erfarenheter jag har kan fungera som inspiration för flera att våga pröva sina vingar.

Kontakta mig gärna direkt för att boka ett besök. Det går också att boka in besök via Författarcentrum Syd.